ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Следниве услови за продажба и испорака важат за сите купувања направени во продавница на Homax или на homax.mk за испорака низ Северна Македонија. Сите купопродажни договори во продавница на Homax или на homax.mk треба да бидат направени на македонски, албански или англиски јазик. Купувачите мора да имаат 18 години или повеќе за да купат одредени артикли во продавница на Homax и на homax.mk

  • Назив на компанијата: ХДТП ХОМАКС ДОЕЛ
  • Матичен број на компанијата: 553137
  • ДДВ: MK4030523523513526
  • Последно ажурирање: 11.01.2023